Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

Hur jobbar vi ?
 
1.    Behovsanalys
Analys av kunds arbetssätt, funktionsönskemål, ekonomi, företagsimage och design.
I detta kan ingå ljud, bild styr, ljus, nätverk och prestanda analys.

 • Ljud
  Analys av akustiska förhållanden i lokal. Beräkning av SPL (ljudtryck), STI (taluppfattbarhet), och I förkommande fall även T60 (efterklang), m.m.
  Framtagning av voteringssystem,tolkanläggningar osv.
 • Bild
  Rätt anpassning av ljusstyrka, upplösning, siktvinklar, bildstorlekar, tekniska krav på videobandbredd och videokvalitet m.m.
 •  Ljus
  Beräkning och framtagning av ljuskällor med tillhörande styrelektronik för anpassning till digitala styrsystem för konferansmiljöns eller hörsalens olika krav på flexibilitet och modern design.
 •  Styr
  Framtagande av program för digitala styrsystem .Tekniska tvärlösningnar mellan olika  system. Textmenyer, bildlayout, val av funktioner osv.
 • Nätverk
  Framtagning av underlag för intergeration av Pc/Mac miljö i storbildsmiljö.
  Presentationssystem i konferans eller företags miljö.
  Underlag för utbildningslokaler,bild, ljud, ljus och datorer.                      
 • Programmering
  Anlitande av programmerare för olika styrsystem.
  Framtagande av programmeringsunderlag för programmerare. Samordning av styrning av EE-anläggningsdel.

2.    Funktionalitet
Funktionsbeskrivning för kund samt installatör
Redovisning av funktionssamband mellan olika produkter
Redovisning av framtida expansionsmöjligheter samt förändringar I systemlösningen

3.    Ekonomiska kalkyler
Framtagande av ekonomiska kalkyler avseende projektering, produkter och installation

4.    Dokumentation
Enligt projektledarpärm innehållande:
CAD-ritningar i lämpligt format.

Framtagande av:
                Blockschema
                Apparatlista
                Skyltlista
                Enlinjeschema
                Kabellista
                Tidsplan
                Funktionsbeskrivning
                Teknisk dokumentation av prestanda

5.     Miljöprogram
Bevakning av kunds och installatörs miljöpolicy. Se även separat redovisning.
 
6:     Kvalitetsredovisning
Framtagande av kvalitetsplan.
 
7.     Samarbetsavtal
Tidssamordning av olika produktdelar
Inköp,

8.    Utbildning
Utbildning av användare samt installatörer.

9.    Besiktning
Behjälplig vid besiktning av AV-installationen.