Vi ger även konsultation till Arkitekter, Elkonsulter, Husbyggare.

Vår erfarenhet från installationer kan ge Er underlag för effektivare installationer, upphandlingar och undvika tekniska kollisioner mellan byggare, EE och AV.