Tjänster:
      Conseus AB kan erbjuda följande tjänster:
  • Fullständigt underlag till offertupphandling.
  •  Fullständigt underlag för utförande och dokumentation.
  • Del i underentreprenad.
  • Komplett AV-entreprenad med totalansvar och utförande till fastställd tid/ekonomisk plan
  • Installation

    Utifrån beställarens krav och önskemål, ger Conseus AB en skräddarsydd lösning med en god ekonomi för beställaren och slutanvändaren.